ПОРТАЛ

Национальной асcоциации НПО Таджикистана

Поиск

Фотогалерея

ГУЗОРИШ

аз мизи муддавар дар нохияи Рашт барои созмонхои ҷомеаи шахрвандӣ ба хотири

«Пешбурди талабот ба тарзи идоракунии пурсамар дар Тоҷикистон»

 

24-апрели 2013, водии Рашт, шахри Ғарм, маҷлисгоҳи Фонди Огохон

 

 

 

 Водии Рашт 24 апрели соли 2013

                        

 

 

     Мувофики карордоди Ассосиацияи Миллии Созмонхои Гайри Давлатии Точикистон ва Бонки Чахони дар доираи лоихаи“Танзими сӯхбатхои мизи мудаввар ба хотири пешбурди талабот ба тарзи давлатдории солим дар Точикистон”, рузи 24-апрели 2013 сол дар водии Рашт миззи мудаввар доир гардид.Баргузории чорабини дар шахри Гарм, зали Фонди Огохон доир гашт. Дар мизи мудаввар 27- Созмонхои Гайри Давлати, намояндагони макомоти Ичроияи нохияи Рашт,Кумитаи Чавонони минтака,Намояндагони шуъбахои маориф, кумитаи Занони Рашт,директрони мактабхо,Кумитахои падарау модарон,Хадамоти мухочирати мехнатии минтака , намояндаи Бонки чахони ширкат доштанд.Миззи мудаввар дар доираи барномаи тархрезишуда, бо баромадхои директори НАЦНПО РТ, СГД Ниссо,Сурхоб дар доираи барномахои Бонки Чахони дар минтаки Рашт, бахсу мунозирахо, муколамахо ва кор дар гуруххо сурат гирифт.

Мувофики дархости пешниходшуда, дар водии Рашт ду мавзуъ барраси гардид.

1. Бахши маориф

2. Бахши мухочирати мехнати.

Дар Миззи мудаввар намояндагони СГД аз нохияхои Чиргатол,Точикобод,Нуробод ва Рашт иштирок доштанд. Иштирокчиёни миззи мудаввар 42- наффарро ташкил намуданд,ки ин гувохи хавасмандии Чомеъаи шахрвандии водии Раштро дар барномахои Бонки Чахони ва дигар донорхоро нишон медихад.

 

 

 

 

 

                                Хадафи чорабнӣ

  Барпо намудани муколамаи доими байни Бонки Чаҳони ва созмонҳои Чомеаи шаҳрванди (СГХ) ва таҳкими иқтидори онҳо дар амали намудани мониторинги лоиҳаҳое, ки аз тарафи Бонки чахони маблағгузори шудаанд. Лоихаи мазкур тахти унвони “Танзими сӯхбатхои мизи мудаввар ба хотири пешбурди талабот ба тарзи давлатдории солим дар Точикистон” барои равшани андохтан ба чанд масъалаи мавриди назар рӯйи кор гирифта шудааст:

 1. 1.Оё созмонхои ғайридавлатӣ (СҒД) дар раванди амали сохтани барномаву лоихахои чамъияти ширкат доранд? Ин иштирок дар кадом савия сурат мегирад?
 2. 2.Барои тахким ва таќвияти нерӯ ва имконоти СҒД дар назорат ва баходихии истифодаи дурусти маблағхои чамъияти чи корхоеро бояд анчом дод?
 3. 3.Тахияи мушкилотхо ва пешниходхо аз руи 2 мавзуъ ба Бонки Чахони, Хукумати Точикистон, СҒД ва дигар тарафхои алоќаманд
 4. 4.Табодули доими ва малакахои хамкори бо дигар сохторхо.

 

 1. 5.Кобилият ва малакахои Маниторинг ва арзёби баронмахои рушд.

 

                                       Чои баргузоршуда

Мизи мудаввар дар Бино (толор)-и Фонди ОГОХОН н. Рашт кори худро 24- апрели соли 2013  мувофики рӯзномаи тахияшуда соати 9:00 огоз намуда, соати 17:00 ба кори худ хотима бахшид.

                                

 

РӮЗНОМА

 

09:30-10:00          Сабти номи ширкаткунандагон

Як пиёла чой

10:00-10:30  Сухани ифтитохи

                         Хуриннисо Гаффорзода – рохбари МДЧШ “Оштии Милли” ва суханронии , муовини Хукумати нохияи Рашт – Зумрати Лоик.    

10:30-10:55  Гузориш оид ба натичахои пурсиши ниходхои чомеъаи шахрванди.

Шамсиддин Каримов, раиси Ассотсиатсияи миллии созмонхои ғайридавлатии

                     Точикистон

10:55-11: 15 Саволу чавоб

11:15-11: 35 Гузориши намояндаи маркази татбиќи лоихахои Бонки чахони, ки дар  сохаи маориф дар водии Рашт маблағгузори   шудаанд (PIU):

11:35-11:50       Саволу чавоб

11:50-12:25  Гузориши СГД «Ниссо» оид ба тачрибаи кор дар бобати мониторинг вабаходихии лоихахое, ки аз тарафи Бонки Чахони дар сохаи маориф

маблағгузори шудаанд. Гузориши ТЧ “Сурхоб” Лоиҳаи баланд бардоштани    

маърифати шахрванди бо чавонон ва мактаббачахо.

12:25-12:45  Саволу чавоб

12:45-13:00  Е-Consultant 2. Гузориши Фарангис Зиёева, мушовири Бонки чахони дарбахши идоракунии босифат

13:00-14:00         Нони чошт

14:00-15:30  Омӯзиш ва табодули назар (тахлили лоихахои алохида, натичахо, индикаторхо   ва наќши СҒД дар раванди амали сохтани онхо).

         Гурӯхи1. Баранда: Хафизова С. Сафарова Д.

       Гурӯхи 2. Баранда:Гаффорзода,Саидрахмонов С.

15:30-16:10  Гузориши гурӯххо (то 20 даќиќа барои хар гурӯх)

16:10-16:40            Хотима: мухокима, натичагири ва пешниходхо

16:40-17:00  Як пиёла чой

 

 

                                  Ширкаткунандагон

 

   Дар кори мизи мудаввар намояндагони созмонхои чамъиятии махалливу минтакави, Намояндагии Хукумати нохия, фарханг, чавонон, раёсати шугли ахоли (мухочират) тандурусти ва маориф ширкат намуданд.кумитаи занон,маориф,мактабхо иштирок доштанд.

 

Ному насаб

Ташкилот

Нохия

Телефон

1

Зумради Лоик

Муовини Раиси нохияи Рашт

Рашт

934887067,

985449750

2

Каримов Шамсиддин

Раиси НАЦНПО РТ

Душанбе

935701780

3

Шамсиддинов Худойдод

Муовини мудири шуъбаи маориф

Рашт

938819946

4

Зиёева Фарангис

Бонки Чахони

Душанбе

988145560

5

Нидоев Кахрамон

СГД Калаи Лаби Об

Точикобод

988217609

6

Саидрахмонов Саиднеъмон

СГД Сурхоб

Точикобод

918230547

7

Замонов Усмончон

Директори мактаби 25

Рашт

918877948

8

Муродов Бахтиёр

Директори мактаби 37

 

935375225

9

Сафаров Шамсулло

Директор мактаби 24

Рашт

918537323

10

Кингакова Майрамби

Директори мактаби 60

Рашт

935886715

11

Гурезова Ойчон

СГД Зан ва Истехсолот

Точикобод

 

12

Назриева Дилбар

СГД Нилоб

Точикобод

934274840

13

Сафаров Муссо

СГД Камароб

Рашт

934054167

14

Аловуддин Сафаров

СГД Боки Рахимзода

Рашт

 

15

Рачабзода Хуршед

СГД Бедак

Рашт

 

16

Ризоев Хайдарали

СГД Тагоба

Рашт

918661094

17

Муродов Точиддин

СГД Гарми Боло

Рашт

918735539

18

Кодирова Фазолат

Директори мактаби 13

Рашт

918629287

19

Абдурахмонов Умедчон

СГД Кочони боло

Рашт

 

20

Ашурова Мехрангез

СГД Самар

Рашт

 

21

Темурзода Мохрухсор

Кумитаи Занони нохияи Рашт

Рашт

 

22

Орипов Чумъабек

СГД Ширинчашма

Точикобод

 

23

Саидрахмонов Файзали

СГД Сурхоб

Точикобод

 

24

Саидов Махмадсиддик

СГД Маърифатноки

Рашт

 

25

Мирзоев Хикматулло

Раиси АВО мактаби 22

Рашт

918560610

26

Мирзошои Акобир

СГД Рушнои

Рашт

988048059

27

Хафизова Савриниссо

СГД Ниссо

Рашт

918587235

28

Абдуалимов Хабибрахмон

Мудири шуъбаи Хукумати нохия Рашт

Рашт

 

29

Рахматова Мунира

Сарвари мактаби 8

Рашт

918186903

30

Хаётов Мансурчон

СГД Нихол

Рашт

918839572

31

Ченалиева Айсулув

СГД Вахдат

Чиргатол

900994277/901900751

32

Файзуллоев Махмадисхок

СГД   Пилдон

Чиргатол

935737220

33

Ахмадов Хушназар

Раиси Бахши чавонони хукумати нохияи Рашт

Рашт

 

34

Ифторов Мирзохуча

Раёсати шугли ахоли ва мухочирати нохияи Рашт

Рашт

 

35

Набиева Сафия

СГД Яхак-юст

Нуробод

 

36

Факеров Эшон

СГД Каланак

Рашт

935737227

37

Эшонов Баходур

СГД Хумдон

Нуробод

 

38

Сафарова Дилафруз

СГД Оштии Милли

Рашт

918658321

39

Кутбуддинов Хайриддин

СГД Гарм

Рашт

934149555

40

Сирочов Равшан

Гушаи Амрико

Рашт

918749081

41

Хамадонии Музаффар

СГД Хамадони

Рашт

938839803

42

Хуриннисо Гаффорзода

МДЧШ «Оштии Милли

Рашт

934315858

 

 

 

 

                     Гузориши муфассал аз рафти кори мизи мудаввар

 

Мизи мудаввар аз тарафи Ассотсиатсияи миллии созмонҳои ғайридавлатии Точикистон (СГД) бо маблағгузории Барномаи ҳамкори оид ба масоили идоракунии (БҲМИ) Бонки Чаҳони гузаронида шуд.

 

Чорабини аз тарафи ташкилоти Чамъиятии Маркази Дастгирии Чомеаи Шахрвандии          “ Оштии Милли”, ки шарики ичрокунандаи лоиха дар минтакаи Рашт мебошад, ташкил карда шуд.

Хуриниссо Гаффорзода - сарвари МДЧШ “Оштии Милли” чорабинии мазкурро кушода эълон намуданд ва мехмонони ин чамъомадро ба хозирин як-як ошно намуданд.Хамзамон дар доираи барнома рузномаи кориро дар якчоягии иштирокчиён тасдик онро пазируфтанд.Пас аз тарики воситахои аёнии проектор ва хамаи тачхизтхои аввалияи техники пурра ба барнома ва   максади нихоии он бо иштирокчиен шинос гадонида шуд. Хозиринро бори дигар хушомади намуда, суханро ба муовини раиси нохияи Рашт Зумради Лоик доданд.

 

 

 

 

                         Баромади Зумради Лоик,

Хозиринро ва намояндагии Бонки чахони ва Раиси АМСГД- ро хайрамакдам намуданд. Ва аз чумла кайд намуданд, ки: Макомоти Ичроияи Хокимияти Давлатии нохияи Рашт аз хамкори бо Ташкилоти Чамъияти изхори каноатманди менамояд. Дар доираи хамкори бо барномахои бонки Чахони хаминро гуфта метавонем, ки дар нохия лоихахои зиёд амали шудаанд. Аксари ин лоихахо дар самти иктисоди ва кишоварзи мебошанд. То чое мо огохи дорем, дар Чумхурии Точикистон 17 лоихахои дарозмуддати Бонки Чахони амали мешаванд, ки барои пешрафти кишвари мо хело мухим арзёби мегардад. Мо итминони комил дорем, ки дар оянда низ Бонки Чахони барои пешрафти сохахои хочагии нохияи мо сахми сазовор хохад гузошт ва мо хамеша аз хамкори бо ин ташкилоти бонуфуз шод хохем буд. Хуб мебуд, ки дар оянда бо Ташкилотхои Чамъияти ва дар хамкори бо Бонки чахони барномахои дарозмуддат амали мегардиданд. Хамкории ичтимои дар бахшхои кишоварзи, маориф, тандурусти, фарханг ва мухочирати мехнати метавонад барои пешрафти хочагии халк ва таъмини зиндагии шоистаи сокинони нохия тахкурсии мустахкам гузорад. 1.Аз фурсат истифода бурда мехохам пешниход намоям, ки Дар оянда барои паст намудани шиддати мухочирати мехнати Бонки чахони бояд барномаи рушди тичорати хурду миёнаро ба рох монад, то ин ки барои чалби чавонон ба мехнат дар нохия шароит фарохам оварда шавад.2. Чун нохияи Рашт нохияи аграрист сохахои богдори, кишоварзи, чорводори ва занбуриасалпарвариро мо бояд дастгири намоем.3. Бо максади баланд бардоштани сатхи маърифатнокии мардум дар сохахои маориф ва фарханг мо бештар ба сохтмони китобхонахо ва таъмини онхо бо китобхои бехтарин, тачдиди синфхонахо ва дигар маводи таълим диккат чидди дихем.4.Сохтани роххои нав ва таъмиру тармими роххои худуди нохия низ масъалаи мухим аст. Мо боядба баланд бардоштани савияи дониши мутахассисон низ ахамияти лозими дихем.5.Хуб мешуд, ки дар доираи барномахои Бонки Чахони як Шурои машварати оиди баходихи ва назорати барномахои амалишуда ташкил шавад ва аз тачрибаи ташкилотхои чамъияти, ки тули солхои зиёд тачриба андухтаанд бо сохторхои давлати дар Мониторинг ва баходихии барномахои давлатию чамъияти андешарони карда шавад.Бори дигар Шуморо хайрамакдам гуфта, дар рафти муколама бароятон барори кор орзумандам. Ташаккур.

          

          

 

 

Шамсиддин Каримов, Раиси Ассотсиатсияи миллии созмонхои ғайридавлатии Точикистон дар давоми суханронии худ доири лоиха, гузориш оид ба натичахои пурсиши ниходхои чомеъаи шахрванди иттилоъ доданд. Аз чумла кайд намуданд, ки: Ман хеле хурсанд хастам, ки нисбати Чомеаи шахрванди хукумат фахмиши дуруст доранд, ки ин имкон медихад дар фазои хуб фаъолият кунем.Мехостам доири Идоракуни каме ба Шумо маълумот дихам, яъне Идоракунии пурсамар(мудирияти босифат) ин истилох кабул шудааст.Идоракуни метавонад пурсамар бошад вале демократи набошад ё баръакс. Лекин барои бо муваффакият бошад хардуяш бояд амали карда шавад.Мо хостем ба воситаи як тадкикот раванди фаъолияти СГХ-хоро биомузем, ки дар кадом самт хастанд? Мақсад аз гузаронидани пурсиши ниходхои чомеаи шахрванди:

 • Омӯзишидарачаи иштироки чомеаи шахрванди дар раванди тахия ва амали сохтани барнома ва лоихахои чамъияти, баррасии ҳолат ва раванди амали сохтани барномаву лоиҳаҳое, ки аз тарафи Бонки чаҳони ва дигар сохорҳои байналмилали маблағгузори мешаванд, муайян сохтани дарача ва сифати иштироки ниҳодҳои чомеаи шаҳрванди дар ин равандҳо, таҳкими нерӯ ва тавоноии чомеаи шаҳрванди дар таъмини назорати чамъияти ва таҳияи тавсияҳо барои муносиб намудани механизмҳои ҳамкори, таҳким ва тақвияти нақш ва маќоми ташкилотҳои чамъияти дар чомеа.
 • Мусоидат ба пешбурди талабот ба тарзи давлатдории солим/идоракунии босифат бо иштироки чомеаи шахрванди.

Пурсиш дар 6 минтакаи кишвар дар хамкори бо БЧ ва МДЧШ дар Точикистон анчом дода шудааст:

Бадахшон– «Калам» (Хоруг),Зарафшон «Занони Шарк» (Панчакент) ,Рашт          –«Оштии милли» (Гарм) ,Хатлон   «Шахрванд» (Кулоб) ,Сугд–«Консортсиум-ташаббус» (Хучанд)Душанбе ва НТЧ– «Третий сектор» (Душанбе)

         Пурсишнома аз 2 кисм ва 20 савол иборат буд.

Хамин тавр доири Натичахои пурсиши ниходхои чомеаи шахрванди маълумоти муфассалро пешниход намуданд. Ва дар хар як кисматашро дар алохидаги шарх доданд. Дар кисмати мониторинг ва баходихи шарх доданд, ки СГХ-хо мушкили доранд ва бояд аз тачрибахои МДЧШ “Оштии милли” ва дигархо омузанд. Зеро ин кисмат хеле мухим ва зарур аст. Доири Маркетинг хам хеле суст хастанд, ва кариб ки маълумоти аник хам надоранд. Ва хар як СГХ кисмати шаффофиятро мухим донистанд. Дар пурсишномахо кайд намудаанд, ки шаффофият кариб ки вучуд надорад. Онхо омузишхои гуногунро барои худ дархост намудаанд ва мутаассифона дар минтакаи Рашт намояндагии PIU (маркази татбики лоихахо) вучуд надорад. Хамин тавр хар як кисмати натичахои пурсишномахоро барраси намуданд.Баъди баромади Ш.Каримов саволу чавобхо ва муколамаронии муфид сурат гирифт,ки иштирокчиён муфасалтар аз баронмахо ва хадафхои БЧ бештар огахи ёфтанд.Хуриниссо Гаффорзода – ба суханхои Ш.Каримов таквият бахшида доири гаранти ЮНИСЕФ баъзе маълумотхоро дакик намуданд.Кайд намуданд, ки чи гуна рохбарони мактабхо бо хамрохии намояндагони АВО сохиби грантхои хурд гаштанд,ки яке аз роххои ба мактаб баргаштани духтарон гардид, ва чи гуна дар мактабхои максаднок онро сарф намуданд, дар лоихаи “Тахсилоти духтарон”

дар соли 2012. Баъди баромади Ш.Каримов саволу чавобхо аз тарафи иштирокчиён зиёд шуд, аз он чумла рохбари СГД “ Вахдат” Ченалиева Айсулув, нохияи Чиргатол. Аз тарафи СГД Вахдат ,нохияи Чиргатол чунин савол дод.

Тархрезии барномахо аз тарафи ки амали мешаванд, оё донорхо пешниход ва назари Чомеъаи Шахрвандиро ба назар мегиранд?!

 

Ш.Каримов – Бонки Чахони дар карордодашон мувофики моддаи махсус кайд шудааст, ки махсус лоихахое ба воситаи СГД бояд амали шаванд, вале сохторхои давлати ба ришва даст мезананд. Ва ба воситаи СГД-хои шиноси худ ё шахсии худ ин маблагхоро халлу фасл менамоянд. Яъне ин механизмро пурра дар Точикистон барраси кардан лозим. Мо ба воситаи ин гуна вохурихо дархосту пешниходхо ва мушкилихои чойдоштаро ва роххои хали онхоро чамъовари намуда, пешниходи Хукумати Точикистон кардани хастем.

Савол: Мирзошои Акобир – рохбари ташкилоти Чамъиятии Рушнои, Рашт.

Баъди чанги шахрванди асосан кумаки Ташкилотхои Байналхалки ва Ташкилотхои чамъияти кумакхои зиёде барои шахрвандон кардаанд. Яъне бо лоихахои гуногун эхтиёчмандонро дастгири намуданд. Яке дар гузаронидани хати оби нушоки, дигаре сахм гузор буд дар сохаи маориф,тандурусти, гайра ва гайрахо....

Чаро хамкори гарми байни СГД ва Хукумат вучуд надорад? Яъне мо ин гармиро хис намекунем. Яъне маблагхо ва кушишхои аз хад зиёди онхо дар ягон чо кайд карда намешавад. Дар назар дорам, мачалла, газетахо зикр намешаванд. Дар хама бурду бохт бо Хукумат хастем, вале онхо моро бо як нобовари нигох мекунанд. Оё Шумо дар хамин пурсишномахоятон кайд кардаед, ки чи бояд кард ки хамкорихои Хукумат бо мо зич кунем бо СГД?!

Ш.Каримов - Дар Точикистон Чомеаи шахрванди хеле инкишофи кави металабад, Бояд мо сатхи боварии мардумро ба давлат ва лоихахои чамъияти, ки дар сатхи поён аст, баланд бардорем. Бояд ба ин сухан ахамияти калон бояд дод.

Точиддин Муродов - СГД Гарми боло, Рашт.

Шояд аз калимаи ТГХ, истилохро иваз кардан лозим меояд, то бовари ва эътимодсози байни Чомеъаи Шахрвандии Точикистон ва сохторхои Давлати боварибахш гардад.

Ш.Каримов , мо дар доираи Форуми Милли СГД, аз тарки нашри махсус ва китобхо , мурочиатнома пурра шархи СГД ифода намудаем. Ва имруз дар чомеъаи чахони бо чунин номгузори мешавад.

Бахсу мунозирахо хеле зиёд шуд ва тавсияхои гуногун пешниход шуд ва дар ин давом, Хуриниссо Гаффорзода,мувофики регламент сухани навбатиро ба

Рохбари СГД “Ниссо” Савриниссо Хафизова доданд. Мавзуи баромади у – “ВИЧ\СПИД ва мухочират” , дар доираи лоихаи Бонки Чахони барасси гардид. (Баромаи электронии СГД НИСО иловатан пешниход мегарадад)

 

 

 

Лоихаи мо соли 2009 ум фаъолияти худро огоз намуд, ки натичаи хеле хуб ба даст овард дар минтака. Яъне мо ба воситаи сухбатхо ва семинархои махсус ин мавзуи мухимро барраси менамудем. Асосан бо оилахои мухочирон вохурихоро баргузор менамудем. Бисёр касон ба маркази мо ташриф меоварданд ва мо хам доири 17 намуди вирусхои гуногун ба онхо маълумот медодем. Тавсия ва маслихатхои худро медодем. Ва онхоро ба утоки дустона рахсипор менамудем. Занхо зиёд арз менамуданд, ки аз ин беморихо дар харосанд ва дар оилахои онхо чангу чидол ва оилавайроншави мерасонанд. Мо ба хонахои онхо мерафтем. Мехмони, сухбат менамудем. Ба воситаи сухбат кариб ки онхоро аз ташхиси номукаммал мегузаронидем ва ба беморхона равона менамудем. Маводхои иттилоотиро таксим намудем, ки намунаи ками онхо дар дасти мо мондаанд, ки кариб хамаи онхоро таксим намудем. Яке: ВИЧ\СПИД аз назари Ислом. Дигаре Чиро бояд донист, ... аз кабили инхо буданд (аз тарики ПРЕЗЕНТАТЦИЯ пешниход шуд.)

Дар хама нохияхо маркази аник кардани беморихи ВИЧ\СПИД ташкил карда шуд.(бо сурогаи аник)

Маколаи (Статья) бехтарин оиди пешгирии вируси СПИД чои аввалро ба духтараки Точикобод, донишчу дода шуд. Мурочиати мардум ба беморхонахо бештар гардид. Ин лоиха бо дастгири ва сарпарастии Бонки Чахони сурат гирифт, ки хеле миннатдоранд хайати гурухи мо аз онхо. Ва ман хаминро таъкид карданиями бояд мо хамкории зич ва иштироки СГХ ва Хукумат зарур аст. Хело зарур аст мушкилии грант, проект ва фаъолиятхои хамдигар бохабар бошем.

Хамохангсози байни НАЦНПО ва дигар СГХ бояд фаъол бошад. Таваччух дастгирии АС.СГХ дар минтакаи мо зиёд шудааст, зеро хамаи лоихахои мо дар дигар минтакахо амали шуда истодаанд. Холо хам бошад мониторинг ва баходихи гузаронида истодаем. Аммо бояд бигуем,ки на хама вакт тачрибаи СГД барои гузаронидани босифатиМаниторинг ва баходихи мерасад. Аз ин ру СГД ниёз ба бозомузи дар ин бахш дорад.

Савол: Сардори раёсати мухочирати мехнати - ИФТОРОВ МИРЗОХУЧА. Рашт.

Ман 2 савол доштам, яке масъалаи сохибкасб намудани мухочирони мехнати (чавононро дар назар дорам) ва дигар ин мушкилоте ки Намояндагии хадамоти мухочират дар нохия вучуд надорад, яъне Хадамот дар назди Хукумати ЧТ таъсис шудааст, вале намояндагии он акалан дар минтака вучуд медошт хеле хуб мебуд, созмон дар шуро хамин масъларо бардошт, мутассифона бе фоида.

Савриниссо Хафизова – дори масъалаи аввал мехостам хаминро кайд намоям, ки мо тахти лоихаи худ чавондухтаронро ба малакахои суннати чалб намудем, яъне он касоне ки падарошон дар мухочират хастанд ва камбизоатанд, (шероздузи, кокул, хуроки милли ва гайрахо.... омузондем, то ин ки дар холатхои дастраси надоштани сарвари оила ин гурухи чавондухтарон тавонанд, зиндагии худро аз лихози хунархои омухтаашон пеш баранд. СГД дар тамоми барномахои худ бахши чалби оилахои мухочирони мехнатиро доим ба назар мегиранд ва дар доираи имкониятхои худ онхоро   донишхои иловаги медиханд.) Лекин онхо бояд кори даромади доими дошта бошанд. Барои ин Марказхои таълими калонсолон вучуд дорад, метавонанд ба онхо мурочиат кунанд, ки ба онхо ягон хуччати тасдиккунанда хоханд дод.

   Ш.Каримов – Мониторинг ва баходихи дар лоихаи хох калон ва хох хурд бояд вучуд дошта бошад, ки он лоиха хеч аст. Яъне бояд бахши мониторинг дар лоиха вучуд дошта бошад. Мониторинг ё дохили ва ё беруни. Лоихахо чамъияти вучуд дорад. Мониторинги чамъияти бояд бошад. Яъне аз тарафи ТБ бояд сурат бигиранд. Хамин механизм (система) кабул нашудааст. Мо ба хамрохии намояндагии Бонки Чахони _ хонума - Фарангис сухбат намудем ва тасмим гирифтем, ки 20-30 СГХ –ро чамъ намуда, ба хорич барои тачрибаивазкуни мебарем. Ва дар бозгашти онхо руйхати онхоро ба Хукумат медихем, яъне доири мониторинг тайёр менамоем. Доири мухочират хаминро кайд намуданиям, ки хеле зарур аст, ки хар як мухочир пеш аз рафтан ба давлати дигаре бояд онхоро фахмонид, ки як бор ба хадамот дароянд, ки ягон проблема дар ФР доранд ё не. Хар мох як дафъа руйхати статистика тагйир меёбад, мувофики карордоди ЧТ.   Яъне намояндагии хадамот дар минтака хеле мухим аст.

 

 

Сухани навбати ба рохбари СГД “Сурхоб” Саидрахмонов Сайдали, н. Точикобод.(Презететцияи СГД Сурхоб,илова мешавад)

Аввалан миннатдории бепоёни худро арз мекунам, ба ташкилкунандагони ин маърака – Оштии милли, ки ба мизи мудаввар моро даъват намуданд, то мо аз бурду бохти худ ба хамдигар ру ба ру арз намоем. Холо бошад, оиди фаъолияти 10 солаи маркази худ каме маълумотхо медихам. Дар тули ин солхо мо Точикистони азизро ба кисмхо порчахо чудо накардаем ва нахохем кард ва худро як узви он медонем.

Ташкилоти чамъиятии Ассотсиатсия оид ба хифзи ичтимоии ахолии «Сурхоб» чумхурии Точикистон соли 2004 ва дар асоси Карори Хукумати Чумхурии Точикистон 9 октябри соли 2007 тахти раками ИЧ 229 «А» аз нав ба кайд гирифта шудааст.

Хадафхои асосии фаъолият :- Мусоидат дар халу фасли масъалахои ичтимои,иктисоди, экологи, хифзи саломатии ахолии, инчунин баланд бардоштани иктисодиёт бо рохи чалби чомеъа дар бунёли чомеаи демократи мебошад.

Тачрибаи хамкории ташкилотхои чамъияти бо маќомоти махаллии худидоракуни ва маќомотхои махаллии хокимиятхои давлати хеле бой ва дар айни замон натичахои хуби хамкориро дар бунёди чомеъаи шарванди дода истодааст . Кайд кардан лозим аст, ки асоси хамкории ичтимоии сохторхои давлати ва чамъияти дар Точикистон мавчуд будани вазифахои умумии дорои ахамияти ичтимои ва саъю кӯшиши халли онхо мебошад.

       Асоси хуќуќии хамкории онхо Ќонуни Чумхурии Точикистон «Оиди иттиходияхои чамъияти», «Оиди хокимияти давлати дар махалхо», «Оиди маќомоти худидоракуни дар шахрча ва дехот» ва як ќатор хуччатҳои дигар мебошад.

Гурухи бонки чахони гуфта мо чиро дар назар дорем. Инчо дар бар мегирад :- Бонки чахонии таракиёт ва реконструкция (МБРР), Ассотсиатсияи байналмилалии таракиёт (МАР). Корпарацияи байналмилави молияви (МФК), ва гайрахо дар Точикистон, ки оиди як максади асоси , мубориза бурдан ба мукобили камбизоати, мусоидат намудан дар ривочу равнаки хаёти иктисодию ичтимои бо рохи баланд намудани истехсол ва коркарди махсулотхо, додани карзхо, бахри зиндагии солими чомеаи шахрванди дар Точикистон фаъолият дорад.

Чумхурии Точикистон аз 4 июни соли 1993 инчониб бо гурухи Бонки чахони хамкори дорад. Дар мохи октябри соли 1996 дар шахри Душанбе офиси Бонки Чахони ва пас дар соли 1998 ба пураги офиси худашро кушод дар Точикистон

Мохи майи соли 2005 Бонки умумичахони лоихаи ташкилоти мазкурро :- «Муваффаќияти чавонон ва муваффаќияти давраи гузариш бо хам алоќаманд», дастгири намудааст.

 

Максади асосии барнома:- Ташаккули фахмиши чавонони нохияи Точикобод ба асосхои демократи ва ташаккули чамъияти шахрванди мебошад.

Яке аз мехвархои асосии суханронии Президенти кишвар, мухтарам ЭМОМАЛИ РАХМОН, хангоми вохури бо чавонон – ин ба касб, махсусан ба касбхое,ки онхоро бозори мехнат такозо мекунад фаро гирифтани чавонон мебошад.

Дар иртибот ба ин, масъалахои тахсилоти касбии чавонон , аз худ намудани технологияхои нави истехсоли ва дар хамин радиф, дастгирии чавонони лаёкатманд, махсусан аз чониби сарвари давлат бори дигар зикр карда щуд. Зеро махз тавассути тадбики чунин стратегияи кадри метавон иктисодиёти кишварамонро ба сатхи сифатан баланд бардошт. Ва бехуда нагуфтанд «Неруи кадри милат сарвати бебахои милат аст»

Пештар ин сатхи тахсилоти касбиро чун тахсилоти касбию техники ном мегирифтан, ки барномахои таълимии он дар шабакахои омузишгохои касбию техники ва литсейхои касби амали мегардиданд.

Тахсилот ва таълими ибтидоии касби ба яке аз сарчашмахои асосии даромади нисбатан арзанда барои чавонон, ки бори аввал ба бозори мехнат ворид мегарданд, инчунин ба яке аз омилхои асосии паст намудани сатхи камбизоатии ахоли табдил мегардад.

Аз хамин лихоз дар матни Консепсияи давлатии ислохоти сохаи тахсилот ва таълимии ибтидоии касби дар Чумхурии Точикистон аз 1 янввари соли 2004 № 367 тасдик гаштааст, зикр меёбад: «Фурсате фаро расидааст, ки сохаи тахсилот ва таълими ибтидоии касби хамчун яке аз афзалиятхои милли эътироф карда шавад, ки ташкили иктисодиёти ракобатпазири ва хифзи ичтимоии ахолиро таъмин мекунад».

Ассоси пешрафт ва кори ташкилоти мо аз ичрои хамин барномаи Бонки Чахони шуд, ки мо бехад ба ин ташкилоти бонуфуз минатдории худро иброз медорем.   Ба чавонон оиди мавзухои зерин машгулиятхо гузаронид, ки дар онхо 100 нафар чавонон аз он чумла 30 нафарашонро духтархо ташкил карданд. Дар давоми 6 мох 600 дона варакаи итиллооти тахя намуда ба чавонон ба воситаи волонтерхо расонда шудааст.

 • ЗАРУРАТИ ТАХИЯ ВА КАБУЛИ КОНСЕПСИЯИ

МИЛЛИИ МАЪЛУМОТ.

·         СИЁСАТИ   ДАВЛАТИ ВА КАФОЛАТИ ДАВЛАТИИ МАЪЛУМОТ ДАР ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН.

 • МАХФУМ, МАКСАД ВА ВАЗИФАХОИ МАЪЛУМОТ.
 • СОХТОРИ МАЪЛУМОТ.
 • ПРИНСИПХОИ АССОСИИ ДЕМОКРАТИ.
 • ШАКЛХОИ ДЕМОКРАТИЯ
  • ШАХРВАНД ВА ШАХРВАНДИ.
  • ОИЛА ВА ЧОМЕА.
   • ВАЗИФАХОИ ОИЛА.

Баъди ба анчом расонидани барномаи Бонки Чахон, ки ба мо бисёр мушкилотхоро дар байни чавонон ошкор сохт мо дар тахяи барномахои нав оиди дастгирии чавонон шуруъ намудем.

 

Бо дастгирии Бонки чахони , Занхои Созмони мутахид ва ДФИД, барномаи Ташкилоти Байналмилалии Мухочират дар Точикистон дар нохияи Точикобод маркази мусоидати барои мухочирони мехнати дар минтакаи Раштонзамин аз мохи августи соли 2008 амал мекунад. Максади марказ муайян намудани механизми хамкори бо макомотхои хокимияти давлати, дар бораи баланд бардоштани савияи дониши шахсоне, ки ба мухочирати мехнати мераванд, мусоидат намудан оиди касб омузии чавонон ва бо шаходотномаи касби таъмин намудани онхо, ба воситаи маркази омузиши калонсолон, оиди ба кайд гири корти гумруки, гузаштани муоинаи тибби, гирифтани ичозати кор ва бастани шартнома бо корфармо мебошад.

 • Ќисми зиёди шахсоне, ки берун аз ҳудуди Чумҳури ба муҳочирати меҳнати сафар мекунанд муҳимияти риоя намудани тамоми талаботҳои қонунгузории муҳочирати давлати қабулкунандаро эътироф менамоянд ва барои ҳамин пеш аз сафар маълумоти заруриро, ки истифодаи он барои ба таври сазовор зиндаги ва кор кардан ёри мерасонад, ба даст меоваранд.
 • Мутаасифона, асоси бадбахтиҳои зиёди муҳочирони кори дар бесаводии ҳуқуқи – иттилоотии онҳо мебошад. Муҳочирони кориро зарур аст, ки тамоми чиҳатҳои «мусбат» ва «манфии» муҳочиратро донанд, онҳо бояд бо маҳорат ҳуқуқҳои худро ҳимоя намоянд, аммо барои ин бояд на танҳо зиёдтар доир ба ҳуқуқҳои худ, балки дар бораи ӯҳдадориҳои хеш низ огоҳи дошта бошанд.
  • Дар соли 2012 шахрвандони Чумхурии Точикистон ба маблаги $3 млрд. 595,2 млн., ворид намуданд. «Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане». Ногуфта намонад, ки ММД Напомним, (ВВП) дар Точикистон 36,1 млрд. сомони ( кариб $7,6 млрд.) ро ташкил мекунад.
  • Локин тарафи мусбати кор дар он аст, чавонон фарзандони мухочирон бе назорат монда сафи бетартибихо, нашъамандихо, дуздон зиёд шуда, чавонон ба хониш кам дода мешавад ин аст, ки сафи мухочирон сол аз сол зиёд шуда истодааст.
  • Ба солими зани точик зарари калон мерасонад, чун ки хаёти рузгор хамааш ба зимаи зан вогузор карда мешавад

 

 

 

 

Анализ аз СГД Сурхоб

Мухочирати мехнати аз Точикистон, январ – декабр 2012

 

Пункт возвращения

Пасгаштанд

Всего

Самолет

Поезд

бо мошин

чинс

                                    

                           Мард                 Зан

Душанбе РТМ

432729

378688

54041

-

364489

68240

Вилояти Сугд

148138

135230

-

12908

122193

25945

Вилояти Хатлон

76968

76378

-

590

70481

6487

ВХБК

4347

-

-

4347

3151

1196

Пункти “Дусти” Турсунзода

11252

-

-

11252

3816

7436

Хамаги

673434

590296

54041

29097

564130

109304

                       

 

 

Мухочирони мехнати аз Точикистон январ – декабр 2012 .

 

 

Рафтанд

Хамани

Самолет

Поезд

мошин

Чинс

                                                                              

                                                                        

                             М               З

Душанбе ва РТМ

521625

465126

56499

-

455284

66341

ВилоятиСугд

256326

221561

17204

17561

214924

41402

ВилоятиХатлон

81879

80820

-

1059

75389

6490

ВХБК

4772

-

-

4772

3579

1193

Пункти“Дусти”, райони Турсунзода

12733

-

-

12733

4152

8581

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 • Мувофики маълумоти ВКД Чумхурии Точикистон дар соли 2012 аз Федератсияи Россия часади 1055 шахрванди мо оворда шудааст, ки аз онхо 93 тоаш занхо мебошанд.

 

Аз соли 2008 дар минтакаи Рашт дар назди Асотсиатсияи Сурхоб маркази мухочирати мехнати таъсис дода шудааст.Дар газетаи «Ойинаи Рашт» доири фаъолияти худ дар лоиха маълумот додем. Акция байни чавонон дар минтака ташкил кардем, ки шумораи зиёди чавонон дар он ширкат доштанд, оиди мухочирати чамъияти, дар ончо мо чавононро ба касбомузи, касбдусти,, забондони ва…г..даъват ба амал овардем. Аз Хукумати махал даъват намудем, Ки Моро акалан дастгири ё ширкат варзанд, тамоман иштирок нанамуданд, ахамият хам надоданд. Хамин тавр аз тарафи Иттиходияи мо дар назди мактаби №13- и н. Точикобод маркази таълими томактаби кушода шуд, мо ба дигар директорони мактабхо мурочиат намуданием, ки агар хамкори кунанд дар якчояги дар мактабхои онхо кушода метавонем.

Ш.Каримов- як савол ба Сайдали Саидрахмонов: Чи маслихат медихед барои анчом додани мониторинг ва баходихи ?

Сайдали Саидрахмонов – Ман ба хама СГХ-хо мурочиат намуда гуфтаниям, ки сараввал аз тачрибахои дигар СГХ-хои пуркувват тачрибаомузи кунанд, хатман маслихатхои худро медиханд, баъдан Хусусиятхои хисобдихиро ба хуби омузанд. Бояд ба худхаракаткуни даромад. Ва ичозат диханд то аз тарафи дигар ташкилотхо лоихахои онхо мониторинг ва баходихи карда шаванд. Ва дар ин раванд худи онхо хам меомузанд.

Ш.Каримов – хело хуб кайд намудед, Шумо метавонед, аз тачрибахои Оштии Милли ва Сурхоб барин ташкилотхо тачриба гиред ва истифода баред. Барои мониторинг ва баходихиро гузаронидан, аналитик шудан лозим аст. Хисоботхо \ маълумотхоро меомузем. Индикаторхоро дида мебароем.( лоиха чанд сола аст?). Мониторинги дохили дида баромада мешавад. Омузиш ва раванди мухтасари лоиха Ки дуруст тархрези шудааст, ё не. Мумкин ба индикаторхо кабулнашаванда бошад.

Баъдан бахо медихем:

 • Мусби
 • Манфи
 • Пешниходхо
 • Баъди баромади СГД Сурхоб бахсу мунзира ва саволу чавобхо зиёд шуд, ба хулосае омуданд,ки СНД-хои водии Рашт дар се мох як бор дояд бо Ташабуси МДЧШ Оштии милли як бор бо хам биёянд ва коолицияи СГХ_хои водии Раштро аз сари нав чоннон намоянд, Клуби НПО бояд корашро аз нав дида барояд.

Агар не барнома муваффак намешавад. Дар ин чода бояд Маркетингро донистан лозим. Тахлили чидди набошад, муваффак наметавон шуд. Ва хар як СГХ дар доираи миссия худ фаъолият кунад.

Баъдан сухани навбатиро ба намояндагии Бонки Чахони – Фарангис Зиёева дода шуд.

 

 

 

 

Фарангис Зиёева кайд намуданд, ки дар онхо мутахассис доири лоихахо –Нигина Алиева аст, ки барои ворид шудан ва ошно гаштан ба лоихахои Бонки Чахони маълумотхо пешкаш менамоянд. Бонк хар дафъа аз хорич мутахассис барои гузаронидани Мониторинг ва Баходихи бо маблаги хеле зиёд меовард. Бояд ба мутахассисони худро шанс дихем. З-инру бонк тасмим гирифтааст, ки Иттиходияхои чамъиятиро бо маблаги камтар, дар гузаронидани Мониторинг ва баходихи чалб намоянд то тачрибахои худро бой кунанд.Аз хамин хотир мо дар хамкори бо АС Мили СГХ – аз Ш.Каримов хохиш намудем, ки ин мизи мудаввари имрузаро ташкил кунанд, то дар ин мавзуъ мутахассисхоро муайян намоем.

Хамин тавр кадам ба кадам раванди лоихахои Бонки Чахониро ва мархилахои супоридани дархост ба тендерро ба иштирокчиён муаррифи намуданд. Хонум Фарангис чи тавр ба Бонки чахони мурочиат намудани СГД ва иштироки онхо дар тендерхои Бонки Чахони дар доираи дастраси доштан ба барномахои он хелло муфассал ва тарики презентатция барои иштирокчиен шарх дод ва ба саволу чавобхои зиёди иштирокчиен чавоб гуфт. Дар охир маълумотхои муфидро барои иштироки тендер дар флешка ба СГД-хо дод,ки ин хело бамаврид буд.

Баъд аз сухбат бо Фарангис Зиёева хама иштирокчиён ба нони чошт даъват шуданд.

Баъди хуроки нисфирузи иштирокчиён ба 2 гурух чудо шуданд, ва онхоро вазифадор гардида дар утокхои алохида дар гуруххо кор намуданд.

1-   Гурух Мухочират

2-гурух Маориф

Барои кор дар гуруххо 20 дакика вахт чудо шуда буд Аммо хангоми кор хавасмандии кор ва мубохисаю фикронии иштирокчиен хело чолиб ва хушоянд ба назар мерасид.Кор дар гурух аз руи   интихоби вакт, барассикунанда ( презентатор), котиб ва секундамер муайян гардид. (Гуруххоро хамаги 25 дакикаи ичозат барои кор доданд.Гуруххо ба ду утоки кори чудо шуданд.Кор дар гуруххо ва презентатция:

 

 

 

 

 

             Хулосахои Гурухи якум

Мушкилоти мухочирати мехнати:

 • Шароити пасти иктисоди
 • Норасоии чои кор
 • Сатхи пасти тахассуси
 • Маоши кам
 • Стреотипхо (маъракахо)
 • Номусоид будани фазои хукуки
 • Шаффоф набудани мизони карздихи
 • Мушкилотхои хизмати харби
 • Мушкилоти дохилшави ба Донишгоххо
 • Баланд бардоштани нарху наво
 • Ракобати шафоф набудан дар бозори мехнат.
 • Надонистани забон.
 • Ба таври кофи вучуд надоштани механизми хамкорихои конуни байни кордех ва кочуянда.
 • Химоя нагаштани Хкуки шахрвандони дар хорич буда.
 • Дар водии Рашт набудани Хадамоти мухочирони мехнати.
 • Паспорти хоричи

                         Индикаторхо:

 1. 1.Кам шудани шуморахои мухочирати мехнати (%)
 2. 2.Дарачаи сохибкасб шудани мухочирон
 3. 3.Мавчуд будани корхонахои махалли
 4. 4.Дарачаи маърифати хукуки чавонон
 5. 5.Сатхи беморихои сирояти (%)
 6. 6.Мавчуд – фаъол будани диаспорхо.
 7. 7.Хамкорихо ба ВАО
 8. 8.Сатхи робита ва хамкори байни консулгарихо ва мух. Мехнати
 9. 9.Сатхи забономузии мухочирон
 10. 10.Шиноснома
 11. 11.Тавозуни гендери
 12. 12.Набудани экспертхои махалли аз хисоби СГД барои бахогузории мушкилоти Мухочирати мехнати.
 13. 13.Кам будани тачрибаи Навин ва прогреси дар бахши маниторинг ва бахогузории баронмахо аз СГД.

 

                                 Гурухи 2.

         Мушкилотхои сохаи маориф:

 • Нокифоягии дониши касбии омузгорон, паст будани малакахои донишомузии хонандагон
 • Махдуд будани иттилооти Навин дар сохаи маориф
 • Таваччухман намудани волидайн ва ахли чомеа дар халли мушкилотхои мактаби.
 • Ташкили курсхои такмили ихтисос ва нарасидани лабараторияхои замонави ва нарасидани китобхои дарси.
 • Ташкили марказхои омузиши ва технологи.
 • Чалб намудани волидайни хонандагон ба мактаб.
 • Тачрибаивазкунии байни сохторхо дар бахши Бахогузории ва сифати таълим дар сатхи Милли ва махалли.
 • Тачрибаи кам ва фаъол набудани Бахши Чомеъаи шахрванди дар бахши Маниторин ва Бахогузории Босифат дар барномахо.
 • Хамкории Бонки Чахони бештар СГД, дар бахши Маниториг ва бахогузории барномахо.
 • Бонки Чахони дар доираи барномахои худ мусоидат намояд барои тайёр намудани то 20- нафар СГД аз тамоми Минтакахои Точикистон дар ягон кишвархои пешкадам дар бахши Маниторинг ва Бахогузори барои дар оянда хамчун экперхои миллитавонанд фаъолият намуда тачрибаи худро ба дигарон диханд.

                                     Пешниходхо:

 1. 1.Хамкории сохторхои давлати ва иттиходияхои чамъияти, ва дар тахия ва кабули хуччатхои мариди ниёз иштироки СГД ва хусусан бахшхои ичтимои ва маориф бояд фаъол гардад.Дар сохторхои давлати СГД бештар ба кор чалб шавад,чун ки тачрибахои нав ва рушди босифати корро доро мебошанд.
 2. 2.Ташкили марказхои таълимии хусуси (Кушодани мактабхои хусуси).
 3. 3.Тачрибаивазкуни дар дохил ва хоричи кишвар бо дасгирии БЧ ва дигар донорхо , чунки тачрибахои навин барои фаъолтар шудани сифати кори онхо кумак мекунад.СГД Точикистон ниёз ба тачрибаи навин дорад,барои босифатона гузаронидани Маниторинг ва баходи дар сатхи тачрибаи чахони муосир. Бехтар мешавад,ки то 20- СГД Точикистон бо дасгирии БЧ ва НАЦНПО ин корро рохандози намоянд.
 4. 4.Бонки Чахони бояд баронмахои худро бештар бо СГД ба воситаи НАЦНПО барох монад.

 

 1. 5.Хамчун экспорт таёр кардани СГХ. Аз СГД махали тайёр намудани экспертхо дар сатхи махал барои маниторинг ва бахоугори на танхо барномахои донорхо балки барномахои давлатиро хам, ин имконияти худфаъолиятии онхоро боло бурда барои тайёр намудани   дигар бахшхои Чомеъаи шахрванди тачирибаи хуб хохад шуд.

 

 1. 6.Тачрибаи   нави дигар кишвархо ва минтакахро бо хамкории СМИ,ва СГД,Хукумат дар шакли пешрафтааш бояд СГД Точикистон биёмузанд, чунки хамкорихои нав имкониятхои босифатро пеш меорад.
 2. 7.Тайёр намудани баззаи маълумотхои Мухочирони мехнати дар назди хадамоти мухочират.
 3. 8.Бехтар кардани сифати китобхои дарси ва шумули гендериашонро ба назар гирифтан.

 

 1. 9.Ташкили курсхои махсус барои Иттиходияхои чамъияти оиди мониторинг ва баходихи омузиши тачрибаи пешкадам.

 

 1. 10.Дар самти маориф сарварони мактахо бояд бештар Занон чавонони сохибкасб тавсия шаванд.

 

 1. 11.Фондхои гайрибучавии мактабхо ташкил шуда, бояд аз руи конунгузории маориф рушд гиранд.Ин имконияти озодтар будани бахши мактабро фаро гирифта ,чомеъаро бештар чалб месозад, дар сахмгирии маориф.

 

 1. 12.Дар водии Рашт ташкил ва ривоч додани Коолицияи СГД водии Рашт дар бахши Маниторинг ва бахогузории босифат барои хамаи кишрхои чомеъаи ин води. Повысить прозрачность;
 2. 13. Шароит фарохам овардани сохторхои давлати яъне таъсир нарасондар хангоми Маниторинг.
 3. 14. Чалби бешари СГД барои барои Маниторинг ва Бахгузори дар барномахои бузургхачми давлати ва компанияхое,ки дар Тоикистон кор мекунанд, ба воситаи НАЦНПО и Коолицияхо.
 4. 15. Хамкории зич бо СМИ.

Аз тарафи хар як гурух баромада натичахои кори худро муаррифи намуданд ва итминони кор хар яки онхоро барои кори амалии гурухашон миннатдори намуданд. Дар поени сухбат Ш.Каримов ва Х.Гаффорзода хамаи иштирокчиёнро барои иштироки фаъолашон миннатдори намуданд. Ва кайд карда шуд, ки нишасти имруза ва тахлили мушкилотхо ва пешниходхо ба назар гирифта шуда, барои амали сохтани барномаву лоихахои чамъияти ва бехтар кардани фаъолияти Иттиходияхои чамъияти мусоидат хоханд намуд.

 

Бо эхтиром Хуриннисо Гаффорзода

Директри МДЧШ «Оштии милли»

Тел: 918622333,934315858

 

 

 

 

Новости

Пред След

Республиканский Форум «Улучшен…

  В городе Душанбе 5 марта 2018 года, - более 125 человек при запланированном 80 человек, в том числе представители Парламента Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел РТ, Министерства экономики и торговли... Подробнее »

Республиканский Форум «Улучшение доступа женщин-предпринимателей Таджикистана к безопасности и пути его совершенствования»

Международный день девочек

Международный день девочек   Вот уже второй год подряд в районе Рудаки широко и торжественно отмечается Международный день девочек. В этом году он проходил под девизом "Я горжусь, что я девочка!".  Цель... Подробнее »

Международный день девочек

USAID опубликовал 18-ое издани…

        ПРЕСС РЕЛИЗ Растущий разрыв в устойчивости гражданского общества в регионе: USAID опубликовал 18-ое издание Индекса устойчивости организаций гражданского общества в регионе Центральная и Восточная Европа и Евразия   23 июля 2015г. г. Душанбе. Сектор... Подробнее »

USAID опубликовал 18-ое издание Индекса устойчивости организаций гражданского общества в регионе Центральная и Восточная Европа и Евразия

USAID опубликовал 17-ое издани…

  USAID опубликовал 17-ое издание отчета по Индексу устойчивости ОГО по региону Европа и Евразия за 2013г.  Организации гражданского общества в Европе и Евразии в основном извлекают пользу от... Подробнее »

USAID опубликовал 17-ое издание отчета по Индексу устойчивости ОГО по региону Европа и Евразия за 2013г.

Круглый стол представителей НП…

Круглый стол представителей НПО с Партией исламского возрождения Таджикистана   18 марта 2014 года в Душанбе прошел очередной круглый стол НПО с представителями политических партий Таджикистана. Встреча прошла в рамках проекта, инициированного Национальной... Подробнее »

ПРЕСС-РЕЛИЗ

  ПРЕСС-РЕЛИЗ   21-23 мая 2014 года в Астане, во Дворце Независимости РК состоится Международный Форум Женщин «G-global– роль женщин в новой экономике» в рамках VII Астанинского экономического форума (АЭФ).   Астанинский экономический форум... Подробнее »

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Укрепление взаимодействия с гр…

Укрепление взаимодействия с гражданским обществом Таджикистана   ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  Организации гражданского общества (ОГО) в Таджикистане продолжают усердно работать, несмотря на различные сложности, внося свой вклад в экономическое развитие и подотчетное оказание услуг. Всемирный... Подробнее »

Укрепление взаимодействия с гражданским обществом Таджикистана

ТАҚВИЯТИ НЕРӮИ СҒД ДАР БОБАТИ…

ТАҚВИЯТИ НЕРӮИ СҒД ДАР БОБАТИ МОНИТОРИНГ ВА БАҲОДИҲИИ ЛОИҲАҲОИ ҶАМЪЯИТӢ   Ассотсиатсияи миллии созмонҳои ғайридавлатии Тоҷикистон лоиҳаеро таҳти унвони «Танзими сӯҳбатҳои мизи мудаввар барои ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба хотири пешбурди талабот ба тарзи... Подробнее »

ДАСТГИРИИ ҲУҚУҚӢ БАРОИ СОЗМОНҲ…

 ДАСТГИРИИ ҲУҚУҚӢ  БАРОИ СОЗМОНҲОИ ҒАЙРИДАВЛАТӢ Ҳуҷҷатгузорӣ ва тибқи низоми мавҷуда сари вақт омода сохтани маълумоту ҳисобот ба мақомоти марбута яке аз бахшҳои муҳимми фаъолияти созмонҳои ғайридавлатӣ ба шумор меравад. Арзишмандии ҳуҷҷат... Подробнее »

НПО Хорога организовали большо…

НПО Хорога организовали большой благотворительный концерт 16.08.2010 19:58:16         10 августа на центральном стадионе Хорога, при участие певцов и актеров областного музыкально -драматического театра, отдела культуры, и местных молодежных групп города, состоялся... Подробнее »

НПО Хатлона готовы к сотруднич…

НПО Хатлона готовы к сотрудничеству с журналистами 10/8/2009 4:16:21 PM       Общественная организация «Академия массовой коммуникации» продолжила проведение круглых столов по теме: «Взаимодействие НПО и СМК». Очередной круглый стол состоялся 25... Подробнее »

Первое укрепление взаимодейств…

Первое укрепление взаимодействия НПО и журналистов 08.10.2009 16:40:31        Руководитель информационно-аналитического отдела Хукумата Согдийской области Илхом Джамолиён, выступая перед участниками, обозначил необходимость проявления инициативы к взаимодействию с НПО в первую очередь... Подробнее »

Взаимодействие НПО и СМК

Взаимодействие НПО и СМК 08.10.2009 16:48:14 Общественная организация «Академия массовой коммуникации» в рамках проекта «Взаимодействие НПО и СМК» в августе начала проведение круглых столов. Первый круглый стол на тему: «Взаимодействие НПО... Подробнее »

Встреча представителей НПО с п…

Встреча представителей НПО с президентом Санкт-Петербургского центра Стратегия 18.11.2009 23:05:57       17 сентября состоялась встреча представителей общественных организаций Таджикистана с президентом Санкт-Петербургского центра СТРАТЕГИЯ А.Ю.Сунгурова в Душанбе. Встреча была организована... Подробнее »

Общественные организации столи…

Общественные организации столицы изучили основы PR 18.11.2009 23:49:35 Взаимодействие общественных организаций с журналистами, организация пресс-конференций, создание пресс-релизов и другие основы связей с общественностью были рассмотрены на очередном круглом столе общественными организациями... Подробнее »

Общественные организации столицы изучили основы PR

Оценка индекса устойчивости НП…

Оценка индекса устойчивости НПО в Таджикистане за 2009 19.11.2009 0:34:19       12 ноября 2009 года в городе Душанбе состоялась очередная ежегодная встреча руководителей и представителей ведущих неправительственных организаций страны для... Подробнее »

Социальная Ярмарка «От самопом…

Социальная Ярмарка «От самопомощи к широкой роли в обществе» 03/12/2009 21:31:20 В Душанбе прошла центрально-азиатская социальная ярмарка групп самопомощи членов сети «Ишеним». Центрально-азиатская сеть «Ишеним» была основана в 1998 году неправительственными организациями... Подробнее »

Участники Второго Национальног…

Участники Второго Национального форума НПО Таджикистана обратятся к президенту и парламенту республики 14/12/2009 21:16:34 Душанбе. 10 декабря. «Азия-Плюс» - Второй Национальный форум неправительственных организаций (НПО) Таджикистана, организованный при финансовой поддержке Швейцарского... Подробнее »

ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ НПО …

ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ НПО ТАДЖИКИСТАНА 15/12/2009 20:19:41       10 декабря в городе Душанбе состоялся очередной, по счёту уже Второй национальный форум неправительственных организаций (НПО) Таджикистана. В работе форума приняли участие... Подробнее »

Резолюция второго национально…

Резолюциявторого национального Форума неправительственных организаций Таджикистана 17/12/2009 14:51:48 История формирования и совершенствования НПО неразрывно взаимосвязана с новым периодом нашей страны. Именно благодаря обретению реальной государственной и национальной независимости стало возможным заметное... Подробнее »

Обращение делегатов второго на…

Обращениеделегатов второго национального Форума неправительственных организаций Таджикистана Президенту Республики Таджикистан 17/12/2009 15:25:51 Уважаемый Эмомали Рахмон! Несомненно, одно из важнейших достижений нашей страны в годы государственной независимости, заметного подъема национального самосознания является развитие... Подробнее »

Гражданский сектор Таджикистан…

Гражданский сектор Таджикистана требует места в парламенте и права участия в мониторинге инвестиций 22/12/2009 23:33:27 Лидеры неправительственных организаций провели в Душанбе второй национальный форум НПО Таджикистана, на котором заявили о своей... Подробнее »

«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» ПО СОЦИАЛЬНОМУ…

"КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» ПО СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ" 24.12.2009 22:20:07        На днях в городах Кулябе и Дангаре состоялись серии «круглых столов» по социальному партнерству с участием представителей неправительственных организаций, исполнительных органов государственной... Подробнее »

ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО …

ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ОБСУЖДАЛИСЬ В ДУШАНБЕ 30.01.2010 17:50:44         С 26 по 29 января 2010 г. в Душанбе состоялись серии «круглых столов» по социальному партнерству с участием представителей... Подробнее »

ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ОБСУЖДАЛИСЬ В ДУШАНБЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ПРИНЯ…

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ПРИНЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛНОЙ АССОЦИАЦИИ НПО ТАДЖИКИСТАНА 08.02.2010 17:01:22        5 февраля текущего года состоялась встреча государственного советника Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и общественных отношений Саимурода... Подробнее »

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - ГАРАН…

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - ГАРАНТИЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 23.02.2010 15:36:47        Фонд развития Таджикистана в рамках проекта «Усиление гражданского общества через консолидации и координации институтов гражданского общества», финансируемого Правительством Великобритании (DFID) через... Подробнее »

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - ГАРАНТИЯ ВЗАИМОВЫГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В Душанбе вышла в свет моногра…

В Душанбе вышла в свет монография «Особенности развития жанров в региональных телекомпаниях Таджикистана» 25/02/2010 05:29:11 В Душанбе вышла в свет монография молодого учёного-исследователя Мухайё Орифовой "Особенности развития жанров в региональных телекомпаниях... Подробнее »

НПО «Бинокор» построила малую …

НПО «Бинокор» построила малую ГЭС в Файзабадском районе 25/02/2010 20:57:13 В 2009 году решением Правительства страны была принята долгосрочная программа по строительству малых ГЭС на период с 2009 по 2020 годы,... Подробнее »

НПО «Бинокор» построила малую ГЭС в Файзабадском районе

Совершенствование правовых зна…

Совершенствование правовых знаний в районе Рудаки 03/03/2010 21:32:13 Международная общественная организация «Право и Благоденствие» в рамках проекта «Власть народу. Управление во благо уязвимых групп населения» финансируемого Министерством международного развития правительства Великобритании... Подробнее »

В Душанбе вышел в свет справоч…

В Душанбе вышел в свет справочник средств массовой коммуникации Таджикистана на таджикском языке 18/03/2010 19:15:53 Справочник средств массовой коммуникации (СМК) Таджикистана на таджикском языке «Маълумотномаи васоити иртиботи оммаи То?икистон» вышел сегодня... Подробнее »

Общественные слушания по социа…

Общественные слушания по социальному партнерству 30/03/2010 21:17:52 Вопрос об активном участии граждан в ходе подготовки и принятия важных документов имеет огромное значение в процессе становления и развития гражданского общества. В Таджикистане... Подробнее »

Красный Полумесяц отправил неп…

Красный Полумесяц отправил непродовольственную помощь пострадавшим в Истаравшане 22/04/2010 18:07:35 Согдийский областной филиал общества Красного Полумесяца Таджикистана отправил партию помощи жителям Истаравшана, пострадавшим от ливневых дождей, сообщил «АП» координатор по управлению... Подробнее »

Продаю ребенка…недорого!

Продаю ребенка…недорого! 08.05.2010 16:37:56 Уже 12-й час ночи, а они всё не спали. Сила голода не давала сну одолеть намаявшихся за день детей. Чтобы как-то отвлечь их от мысли еды, мать... Подробнее »

Прошу заменить 12 лет заключен…

Прошу заменить 12 лет заключения на смертную казнь 08.05.2010 16:55:31 Когда судья зачитывал приговор, в зале стояла гробовая тишина. Шум работающего кондиционера сливался со звуком жужжания неугомонно мечущейся крупной мухи. Она... Подробнее »

Достижение устойчивого развит…

Достижение устойчивого развития Варзобского района Республики Таджикистан через разработку программы экологического управления 13.05.2010 21:59:17       30 апреля 2010г. ОО «Фонд поддержки гражданских инициатив» провел заключительный семинар, посвященный реализации проекта «Достижение... Подробнее »

Партнёрство – ради развития

Партнёрство – ради развития 22.05.2010 14:25:18        21 мая 2010 года в городе Пенлжикенте в конференц зале Исполнительного Органа Государственной Власти в рамках проекта «Усиление гражданского общества через консолидацию и... Подробнее »

Партнёрство – ради развития

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО в ГБАО

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО в ГБАО 06/07/2010 09:31:42 Фонд развития Таджикистана в рамках проекта «Усиление гражданского общества через консолидации и координации институтов гражданского общества», финансируемого Правительством Великобритании (DFID) через Фонда Агахана, продолжает проведение... Подробнее »

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО в ГБАО

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВТ…

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВТОРОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ФОРУМА НПО ТАДЖИКИСТАНА 06/07/2010 10:10:37 29 июля 2010. В Кулябе состоялся круглый стол, посвященный результатам Второго Форума НПО Таджикистана, проходившего в декабре 2009 года в... Подробнее »

Представители НПО, государстве…

Представители НПО, государственных организаций, бизнес структури СМИ ГБАО обсудили вопросы социального партнерства 16/08/2010 19:33:40 Накануне в Хороге прошел круглый стол, на котором, представители НПО, государственных и бизнес структур, а также СМИ... Подробнее »

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА ПО ВНЕ…

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА ПО ВНЕШНЕЙ ПОМОЩИ В ГБАО 16/08/2010 19:50:37 7-9 июля представители организации гражданского общества страны провели консультативную встречу, на которой были обсуждены вопросы повышения эффективности внешней помощи в достижении результатов... Подробнее »

Образование взрослых

Образование взрослых 02/09/2010 03:33:33         На прошлой недели в городе Хороге, прошла Неделя образования взрослых. Она была организованного по инициативе Школы профессионального и непрерывного образования Университета Центральной Азии (ШПНО УЦА), Центра поддержки... Подробнее »

Образование взрослых

Представители НКО изучили перс…

Представители НКО изучили перспективы участие граждан в решения проблем общества 02/09/2010 03:38:17         На семинаре представителей некоммерческих организаций (НКО) ГБАО, состоявшейся накануне в Хороге, были изучены новое в законодательстве РТ об деятельности... Подробнее »

Учительские и родительские орг…

Учительские и родительские организации намерены объединиться 02/09/2010 03:48:07         Учительские и родительские организации ряда школ ГБАО, намерены, объединится в единую ассоциацию.           С этой цели, в минувшую субботу в Хороге состоялся семинар-встреча представителей... Подробнее »

Обращение ОО «Центр по Психиче…

Обращение ОО «Центр по Психическому здоровью и ВИЧ/СПИД» 06/10/2010 10:39:27         Уважаемые коллеги и друзья!         В феврале текущего года со стороны, бывшей сотрудницы Центра Лилии Исламовойпо средствам Интернет и электронной рассылки было... Подробнее »

Закон об НПО: Азербайджан прои…

Закон об НПО: Азербайджан проиграл еще одно дело в Европейском Суде 20.08.2011 17:58:25 Магомед Гулузаде, Наталия Боржелли   Вступление 9-го октября 2009 года Азербайджан проиграл дело в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) в силу... Подробнее »

Вход